คอนโด ชีวาทัย รามคำแหง

image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
ขาย
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
ขาย
฿2,163,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
ขาย
฿1,800,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
ขาย
฿2,000,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
ขาย
฿2,400,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿2,060,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿3,500,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿2,000,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
ขาย
฿1,800,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
ขาย
฿2,240,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
ขาย
฿1,990,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
ขาย
฿1,900,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿2,000,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿2,150,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
ขาย
฿2,150,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
ขาย
฿2,750,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
ขาย
฿1,900,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
ขาย
฿1,800,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
ขาย
฿3,900,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 25
image
ขาย
฿1,990,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
ขาย
฿1,800,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
ขาย
฿1,850,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
ขาย
฿2,200,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
ขาย
฿1,990,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
ขาย
฿3,000,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 25
image
ขาย
฿2,200,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
ขาย
฿1,990,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
ขาย
฿1,990,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
ขาย
฿1,950,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿1,940,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
ขาย
฿2,490,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
ขาย
฿2,100,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
ขาย
฿2,280,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
ขาย
฿1,950,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
ขาย
฿1,950,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿2,200,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
ขาย
฿2,000,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
ขาย
฿2,120,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26