พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
ขาย
฿2,590,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
ขาย
฿2,260,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 59.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿27,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 29
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 59.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿38,000
area พื้นที่ : 78.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿22,500
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿140,000
area พื้นที่ : 138.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 36
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 13
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿45,000
area พื้นที่ : 96.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 36
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿90,000
area พื้นที่ : 128.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 34
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
ขาย
฿2,590,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
ขาย
฿3,500,000
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
ขาย
฿2,400,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
ขาย
฿2,570,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
฿2,250,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
ขาย
฿1,990,000
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
฿2,970,000
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
ขาย
฿2,900,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
ขาย
฿2,250,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
ขาย
฿3,100,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21