พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง

image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿8,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿7,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿7,500
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 81.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 12
image
เช่า
฿8,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿8,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿11,500
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿6,500
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿8,500
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
ขาย
฿2,190,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿2,500,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
ขาย
฿2,300,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
฿2,150,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
฿3,750,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 34
image
ขาย
฿2,890,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
ขาย
฿2,200,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
ขาย
฿1,250,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
ขาย
฿2,100,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
ขาย
฿2,100,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
ขาย
฿2,200,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
ขาย
฿2,200,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
ขาย
฿2,000,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿4,400,000
area พื้นที่ : 119.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 10
image
ขาย
฿2,500,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿2,300,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
฿2,900,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
ขาย
฿2,200,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16