คอนโด ริชพาร์ค ทริปเปิ้ล สเตชั่น

image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿12,600
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
ขาย
฿3,600,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
ขาย
฿2,620,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿2,880,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
ขาย
฿3,200,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿2,800,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
ขาย
฿2,900,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
ขาย
฿2,890,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
ขาย
฿2,850,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
ขาย
฿2,800,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿2,700,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
ขาย
฿2,590,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
ขาย
฿2,350,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
ขาย
฿3,750,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 34
image
ขาย
฿4,800,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
ขาย
฿4,000,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33