พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง

image
ขาย
฿4,300,000
area พื้นที่ : 119.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 88.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 150.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 17
image
เช่า
image
เช่า
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 105.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 6
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿7,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 160.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 20
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿19,200
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 66.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 14
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿8,500
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿16,000
฿13,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22